Λύκειο

Πρόγραμμα σπουδών Λυκείου

     A'  Λυκείου *            2h Άλγεβρα    
      2h Γεωμετρία   
      2h Φυσική   
      1h Χημεία  
      2h Αρχαία  
      2h Έκθεση/ Λογοτεχνία  

 

 Κάθε δεύτερο Σάββατο  διενεργείται δίωρο διαγώνισμα προσομοίωσης προαγωγικών εξετάσεων.

                                 * Το ανωτέρω πρόγραμμα σπουδών αφορά τμήματα 3 έως 8 μαθητών, είναι ενδεικτικό και διαφοροποιείται ανάλογα με τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις.

 

Β' Λυκείου *

      Μαθήματα Προσανατολισμού

       Ανθρωπιστικών Σπουδών 

   Μαθήματα Προσανατολισμού

           Θετικών Σπουδών  

 

   Μαθήματα Προσανατολισμού

        Σπουδών  Υγείας

 

 Μαθήματα Προσανατολισμού

     Σπουδών Οικονομίας   

2h Έκθεση  2h Έκθεση  2h Έκθεση   2h Έκθεση
2h Αρχαία Προσανατολισμού - Αδίδακτο Κείμενο  3h Φυσ. Προσανατολισμού (Β΄& Γ΄Λυκείου)  3h Φυσ. Προσανατολισμού (Β΄& Γ΄Λυκείου)   2h Άλγεβρα
1h Αρχαία Προσανατολισμού- Διδαγμένο κείμενο  2h Χημεία (Β΄Λυκείου & Γ΄ Λυκείου)  2h Χημεία (Β΄ Λυκείου & Γ΄Λυκείου)   3h Μαθηματικά Προσανατολισμού (Β΄& Γ΄Λυκείου)
1h Συντακτικό/ Γραμματική  3h Μαθηματικά Προσανατολισμού (Β΄& Γ΄Λυκείου)  1h Βιολογία Προσανατολισμού (Γ΄Λυκείου)   1h ΑΟΘ (Γ΄Λυκείου)
1h Ιστορία (Γ΄Λυκείου)  2h Άλγεβρα  2h Άλγεβρα   1h Α.Ε.Σ.Π.Π. (Γ΄Λυκείου)

 

2h Λατινικά  (Β΄ &  Γ΄Λυκείου)

 

     

 

 

Προαιρετικά:

2h Άλγεβρα

 

 

 

Προαιρετικά:

3h Μαθηματικά Προσανατολισμού (Β΄& Γ΄Λυκείου)

 

 

  Προαιρετικά:

 2h Φυσική Προσανατολισμού Β΄Λυκείου

 

 

 

 

 

 

 Κάθε δεύτερο Σάββατο διενεργείται τρίωρο διαγώνισμα προσομοίωσης προαγωγικών εξετάσεων.

                                            

                              * Τα ανωτέρω πρόγραμματα σπουδών αφορούν τμήματα 3 έως 8 μαθητών, είναι ενδεικτικά και διαφοροποιούνται  ανάλογα με τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις.

 

Γ' Λυκείου *

Προσανατολισμός

Ανθρωπιστικών Σπουδών 

   Προσανατολισμός

   Θετικών Σπουδών  

Προσανατολισμός 

Επιστημών Υγείας 

   Προσανατολισμός Σπουδών

   Οικονομίας & Πληροφορικής   

3h Έκθεση - Λογοτεχνία    3h Έκθεση - Λογοτεχνία  3h Έκθεση - Λογοτεχνία    3h Έκθεση - Λογοτεχνία
5h Αρχαία    4h Φυσική  4h Φυσική    5h Μαθηματικά Προσανατολισμού
3h Ιστορία    3h Χημεία  3h Χημεία    2h Α.Ε.Σ.Π.Π.
3h Λατινικά    5h Μαθηματικά Προσανατολισμού  4h Βιολ. Προσανατολισμού     2h ΑΟΘ  

 

Κάθε δεύτερο Σάββατο διενεργείται τρίωρο διαγώνισμα προσομοίωσης Πανελληνίων εξετάσεων.

                                             * Τα ανωτέρω πρόγραμματα σπουδών αφορούν τμήματα 3 έως 8 μαθητών, είναι ενδεικτικά και διαφοροποιούνται  ανάλογα με τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις.

Λίγα λόγια για εμάς

Το Φροντιστήριο Ευτυχιάδου στη Νέα Ιωνία δεν είναι μέλος μιας απρόσωπης αλυσίδας επιχειρήσεων. Είναι μια καθαρά προσωπική επιχείρηση με ολιγομελή τμήματα και μαθητές που γνωρίζονται μεταξύ τους, όπως ταιριάζει στα δεδομένα της ελληνικής κοινωνίας και πραγματικότητας. Περισσότερα...

Προγράμματα σπουδών